Pamatovník: E-government

Nestačí neškodit, pane ministře

Loni se na Invexu poprvé konala netradiční konference, jejíž koncept přivedl na svět Petr Koubský. Letos se pod pozměněným názvem Invex Hi-Tech summit konal 2. ročník a řeč byla znovu o tom, jak si představujeme konkurenceschopnost ČR za pár let. Po dvou týdnech si procházím svoje poznámky a nejaktuálnější mi připadají čtyři…

Když znovu vyhraje jediný uchazeč

Co napsat o tom, když výběrové řízení na největší státní zakázku pro ICT obor je nejdříve zrušeno, protože v zadávací dokumentaci byl přímo uveden požadavek spojený s technologií jedné konkrétní firmy (SAP), která se sama o zakázku ucházela, a pak jej dotyčná firma stejně vyhraje, protože jediná konkurenční nabídka je vyřazena z důvodu formálního pochybení?

Prosím platit! Za potvrzení, že jsem nic neměl

Pokud budeme muset více platit za obyčejné registrace osob nebo majetku, informatikou nedotčení občané těžko pochopí, k čemu je onen proklamovaný e-government a proč se tolik peněz dává na převod úředních agend z papíru na elektronická média…

Manifest znalostní společnosti SPIS podruhé

Dokument je určen především politikům a tvůrcům veřejného mínění a tak je s podivem, že se o něm nediskutuje na předních stránkách deníků. Jde v něm přece o to, co by mělo v první řadě zajímat námi zvolené politiky. V tomto smyslu odvedl SPIS práci de facto za ně, nicméně zbývá je ještě přesvědčit, aby si jej přečetli a zaujali k němu stanovisko. Podle něho bychom se pak mohli řídit v červnových volbách.

E-government ve střední Evropě a pozice ČR

V srpnu publikoval Economist Intelligence Unit srovnávací studii zaměřenou na zavádění e-governmentu ve střední a východní Evropě. Publikace typu white paper se zabývá novými členskými zeměmi EU ze střední a východní Evropy a dále Bulharskem, Rumunskem a Tureckem. V každé z těchto zemí se zkoumalo 7 vážených kritérií.